Helena Blom

J ag har arbetat som konstnär sedan 90-talet och har både utbildat mig på Konstfackskolan, Umeå Universitet och på en designutbildning i England.

20 April 2024
Comments Off on Helena Blom