Dymlingen 50 år – Going stronger!

Digital utställning, I samband med Jubileet “Dymlingen 50” år har vi gjort en film. Du kan se den här.

50 år i konstens tjänst

Dymlingen är en ideellt verkande föreningen med ca 25 medlemmar, alla aktivt utövande konstnärer.
De flesta har ateljéer på annat håll, men i Konstnärshuset Svavel har vi våra föreningsaktiviteter och här ordnar vi årligen ett 15-tal utställningar med både medlemmar och externa utställare.
Målsättningen är att visa Jönköpingsbor ett brett utbud av konst i varierande tekniker med hög kvalitet och därmed stimulera konstintresset.

När Dymlingen firade 50 år hade vi en sprakande jubileumsutställning, och i samband med detta visades också en film. Varmt välkommen att fortsätta ta del av vår film!