Inger Lindén

Inger Lindén

Måleri
10-25 september 2022

Akvarell, tempera är det främsta uttrycksmedlet för mig, ibland målar jag i olja. Jag utgår ofta från en skiss eller en stämning och sedan startar skapandet. Det är själva bildbyggandet som är spännande, att hitta balansen, fånga en stämning och att få uttrycka detta i färg. Färgen är mitt uttrycksmedel. Medvetna och omedvetna tankar påverkar arbetsprocessen. Jag eftersträvar att få ett visst uttryck i bilden och det kan ta lång tid att få fram detta.

Ibland får jag låta bilden vila en period för att sedan på nytt ta itu med den. När den är färdig kan man bara ana vad som var utgångspunkten för bilden. Landskapen är inte direkt föreställande, består inte alltid av himmel och jord utan mer av färg som samspelar på målarduken för att beskriva en stämning. På samma sätt föreställer inte gestalterna enskilda människor utan utgör mer symboler för människors möten. Jag låter det vara upp till betraktaren att ha sin tolkning av bilden. Bildskapandet är ett av mina språk.

Kontaktuppgifter:
eltiha@yahoo.se
Instagram: ingerlinden2