Ann-Louise Sandahl

Ann-Louise Sandahl

Luftrum
22/10-6/11 2022

Det bärande temat i utställningen Luftrum är moln, skyar, atmosfärer, luftrum. Att fånga sådana flyktiga företeelser i en stilla, materiell bild är i sig en motsägelse, men i målningarna i utställningen prövar jag att göra just det – att i färg och form gestalta det efemära.

Själva måleriet bygger på kontraster – i temperaturer, valörer, kulörer. Det handlar om vad som händer när en kall färg möter en varm, en livlig möter en dämpad eller en ljus valör möter en mörk. Det handlar också om vad som händer när en opak yta möter en transparent eller när en bestämd form möter en slumpmässig. Mitt måleri utgörs av strängt kontrollerade slumpartade händelser.

Instagram: www.instagram.com/minvisuellapoesi
Hemsida: www.annlouisesandahl.se