Konstnärsföreningen

Dymlingen

sdymlingen-2

Historia

Konstnärsföreningen Dymlingen bildades 1971 av ett antal konstnärer med målsättning att gå samman för att bl.a. bredda kulturutbudet i Jönköpingsregionen. Namnet Dymling tillkom i Calle Örnemarks ateljé i Smedbyn Huskvarna. Det var keramiken Magnus Johansson som föreslog namnet, i Calles ateljé fanns det gott om dymlingar, d.v.s. träpluggen som sammanhåller två stockar.

Året 1971 fick också föreningen för en symbolisk summa, ett hundra kronor, hyra Sjöboda i Kortebo av Jönköpings läns Landsting. Föreningslokalen – huset döptes till Konstnärshuset Sjöboda, som blev en plats med ateljéer, grafisk verkstad och en stor utställningsdel på 1:a våningen.

Mellan 1971 och fram till 1995 genomfördes 8 -10 utställningar per år. Temautställningar, föreläsningar, krokikurser, jurybedömda utställningar, medlemsutställningar och utbyte med konstnärer från Jönköpings kommuns vänorter. Konstnärshuset Sjöboda, det vackra patriciehuset blev ett begrepp, ett hus av full aktiviteter och kvalitativa arrangemang och utställningar. År 1995 var vi tvungna att lämna Sjöboda, eftersom Kultur Jönköpings kommun drog in bidragen.

Åren 1995 till 2015 var vår hemvist Tändsticksgränd 24, som också blev namnet på vår lokal. År 1998 bildades en ny grupp, Föreningen Konstgrafiker i Jönköping, som också kom att dela lokal och verksamhet.

Årets stora händelse 2016 blev att vi flyttade till nya lokaler på Tändsticksområdet, med adress Svavelsticksgränd 23. Dit kunde vi flytta under december 2015 och vi lämnade vår gamla lokal på Tändsticksgränd 24 i början av januari. Ganska snabbt var vi överens om namnet Konstnärshuset Svavel som ett bra och karaktäristiskt namn med anslutning till adressen och tidigare verksamhet i byggnaden.


douglas

Medlemmar

Föreningen har idag 25 aktivt utövande konstnärer som medlemmar. Målet är att tillvarata medlemmarnas intressen och tillsammans medverka till ett ökat engagemang för konst och kultur i Jönköpingsregionen.

Genom att samarbeta vill vi synliggöra föreningen och lyfta fram den enskilda konstnären.
Vi arrangerar utställningar och föredrag.

Hur blir man medlem?

Inval av nya medlemmar sker vid årsmötet i slutet av februari varje år. Medlemskap kan sökas av utövande konstnärer som bor eller är verksamma i närområdet.
Enligt våra stadgar ska medlem aktivt ägna sig åt konstnärlig verksamhet, visa konstnärlig och teknisk förmåga och ska efter förmåga delta i föreningens arbete.

Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen årligen senast 15 januari. Ansökan skall innehålla ett antal verk, minst fem-tio, som ger en bred bild av den sökandes konstnärliga kvalitéer, ett CV och en skriftlig ansökan  med motivering till varför man söker medlemskap samt vad man själv kan och vill tillföra föreningen.

Som sökande lämnar du in dina verk till Svavel på en tid när det är ordinarie öppettid d v s torsdag, lördag eller söndag. CV och ansökan lämnas via epost till Birgitta Ramstrand Efraim, gittan@elindesign.com.

Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet. Beslut om inval tas av ett enigt årsmöte.


 

Kontakt
 • Här finns vi
  Konstnärsföreningen Dymligen - Svavelsticksgränd 23 i Jönköping

  Konstnärshuset Svavel
  Svavelsticksgränd 23
  533 15 Jönköping

 • Ordförande

  Birgitta Ramstrand Efraim
  gittan@elindesign.com
  072-744 85 85

 • Sekreterare
  Nisse Wetterbratt - Sekreterare i Konstnärsföreningen Dymlingen

  Nisse Wetterbratt
  wetterbratt@gmail.com
  070-992 10 91

Följ oss på facebook!