Konstnärshuset Svavel

Unga grafiker

Unga Grafiker

Tanken med Unga grafiker är att ge personer som vi tror på, men som i dagsläget kanske inte till fullo uppfyller våra kriterier, möjligheten att utvecklas. De får tillgång till verkstaden samt tilldelas en mentor. Målet är att de med tiden kan söka in och förhoppningsvis antas i Föreningen Konstgrafiker I Jönköping.

Vid invalet av nya medlemmar under Föreningen Konstgrafiker i Jönköpings årsmöte i februari 2017 diskuterades på vilka grunder nya medlemmar ska väljas in. Tidigare riktlinjerna har varit att varje medlem ska hålla en viss konstnärlig kvalité samt ha ett tekniskt kunnande. Samtidigt behöver en ung grafikintresserad, för att på sikt bli medlem i föreningen, tillgång till en grafisk verkstad för att utveckla sina grafiska färdigheter. Som en lösning på denna problematik togs, på stående fot, beslutet att starta en undergrupp som fick namnet ”Unga grafiker”.

Då Unga Grafiker är en alldeles ny grupp har den ännu inte riktigt tagit form och vi ser med spänning på hur detta kommer utvecklas. Gruppen består i dagsläget av tre personer, men tanken är att den kommer att växa inom den närmsta tiden.

Vill du bli en ung grafiker? Kontakta Evabritt Lindgren på evabrittlindgren@gmail.com.