Grafik av Jill Englund - Medlem i Föreningen Konstgrafiker i Jönköping

Jill Englund

Arbetar med textil,betong, glas, grafik m. fl. tekniker. Utbildad vid Textilinstitutet, Borås, samt olika utbildningar för konstnärer. Separatutställningar i Sverige och Danmark, samt samlingsutställningar även i de andra nordiska länderna.

Ulla Hultberg

Jag arbetar med bild och skulptur i glas, textil, betong och papper. Naturen och dess väsen är min inspirationskälla. Jag är utbildad på HDK i Göteborg och har varit konstnärligt verksam sedan 80-talet.

28 March 2019
Comments Off on Ulla Hultberg