Roland Englund

Roland-EnglundArbetar i grafik, olja, acryl etc..
Separat- och samlingsutställningar i Sverige, Danmark, Finland.
Deltagit i juryutställningar på Liljevalchs, Jönköpings Läns Konstförening etc..
Jönköpings läns landstings kulturstipendium 1988
Jönköpings kommuns kulturstipendiat år 2008
Utsmyckningar gjorda på ett flertal platser.

Isiga mars vindar från Vättern drar fritt kring Granbäcks Gård. Men utsikten från Roland Englunds ateljé är vid och mäktig och med sina skiftningar en outsinlig källa till inspiration. Det var arkitekten Erik Palmstedt som ritade Öfverstebostället Granbäck år 1796.
Men gårdens historia går tillbaka till medeltiden och spår av 1400-talets byggnad finns kvar i källaren.
Målningar som domineras av ockra i ljusa toner är inspirerade av formationerna i landskapet kring Vättern. Motiven är starkt abstraherade men förmedlar känslan av vatten, luft och rymd.
Målningarna tycks vara hastigt tillkomna, med tunna färglager och snabba penseldrag som lämnar duken synlig. Men detta är delvis en illusion. Vi närmare betraktande består de av många lager och är resultatet av noggrant övervägande och flera omvärderade beslut.
Varför man ändrar, varför en bild slutligen blir som den blir är svårt att säga, enligt Roland Englund……

En sökare.
Sökare i blått skrev konstkritikern Christina Hamrin om mig och min separatutställning på Tändsticksgränd 24 i Jönköping, – och så ser jag mig själv också.
Sökare efter nya uttryckssätt och vägar, där jag gestaltar olika områden som, vatten, himmel, landskapet, vilket är yttre, – och inre upplevelser.
Eftersom min närmiljö är Vättern med dess volymer och ljuset, är detta en stor inspirationskälla.

http://rolandenglund.com/
http://godsochgardar.se/slott-herrgardar/sa-renoverade-vi-var-1700-talsgard/
roland.englund@telia.com
070- 574 16 62
036- 37 95 95

Besök
Vi, Jill Englund och undertecknad tar emot besök för visning av den 
historiska herrgården Granbäcks Gård, samt våra ateljéer.