Tomas Ivarsson

Tomas Ivarson är i sitt skapande mycket upptagen av de existentiella frågorna. Spänningen mellan den fysiska och den andliga världen upplever man påtagligt i hans konst. Han använder ibland djupsinninga symboler, men kan vid vissa tillfällen snudda vid mer materiella, fysiska former. Hans måleri präglas också av en stor teknisk kunnighet i olika materials egenskaper och uttrycksmöjligheter.

Som grafiker förmår han utnyttja de olika grafiska teknikernas möjligheter att forma suggestiva bilder med ett djupt existentiellt innehåll.

Som skulptör är han innovativ och använder gärna olika material och tekniker. Hans skapande sträcker sig från mindre skulpturer till stora offentliga arbeten.