Jill Englund

Arbetar med textil,betong, glas, grafik m. fl. tekniker. Utbildad vid Textilinstitutet, Borås, samt olika utbildningar för konstnärer. Separatutställningar i Sverige och Danmark, samt samlingsutställningar även i de andra nordiska länderna. Utfört ett flertal offentliga utsmyckningar.

jill-englund.com
jillenglund@telia.com
036 -37 95 95
072- 307 95 95