Annette Theodoridis

Annette Theodoridis

Under skapelseprocessen växer abstrakta landskap fram.
De kan vara minnen av känslor eller natur som jag har sett eller upplevt.

Avslöja – Dölja
Lägga till – Ta bort
Frammana – Förtränga

Jag bor i skogen utanför Jönköping nära Lovsjön – där hämtar jag min inspiration bland granar tallar och vatten. Greklands karga natur och hav är också en stor inspirationskälla.
Alltsedan jag var barn har jag ritat och uttryckt mig konstnärligt på olika sätt uppmuntrad av min far som var konstnär. Senare i livet utbildade jag mig i måleri och skulptur.
Under många år drev jag ett konstnärligt företag Terra Vaxdesign där jag tillverkade vaxfigurer och muralmålningar, för att levandegöra museer och upplevelsevandringar.
Numera arbetar jag intuitivt med inre bilder som med tiden lett mitt skapande till det abstrakta.

Naturen inspirerar mig mycket.

Kontaktuppgifter
Mail: anntheoarts@gmail.com
Mobil: 0769488932
Instagram: annettetheodoridis