JC Larsson

JC Larsson medlem i DymlingenJ. C. Larsson, f. d. maskör och perukmakare inom teater, film, TV och opera. Verksam på olika institutioner i Sverige såsom Stadsteatern och andra teatrar. Senast anställd på Jönköpings Länsteater fram till år 2000.

Konstnärlig utbildning på Ingesunds FHSK estetisk linje, privatelev på Kvällsakademien i Stockholm under ledning av Dr. van Reejbeckhill samt en period i norra London på Rudolf Steiner School.

036-12 96 39
076-883 95 74