Lizz Sharr

Lizz Sharr

Göteborg
23/4-8/5 2022

Jag arbeta måleriskt med att leva och skapa i nuet.
Det kan handla om möten i livet, porträtt utförd i olika material.
Jag målar, arbetar grafiskt och med textil.

Min hemsida: Lizz Sharr
Jag finns på Instagram och KC-Västs hemsida.