Timea Vauger

M

ed jazzmusik i luften lever jag med i den energi och musikaliska ekvilibrism som drivna musiker behärskar. Jag låter mig påverkas av rytmer, stämningar, harmonier och tonkaskader när penslar och verktyg blandar nyanser ljus pastell svärta och guld! Total improvisation.

Eller så planerar jag målningen in i detalj innan själva måleriet startar. Blanda nyanser. Hur många gröna går det att få till? Hur blir det balans i formspråket?

Trots att jag sjungit större delen av mitt liv lyssnar jag nästan uteslutande till instrumental musik. Mina bilder har inte heller något språk av bokstäver och ord. Det är abstrakta målningar. Landskap som varken jag eller någon annan besökt.
Detta är mitt sätt att resa i världen!

Min konstnärliga bana utvecklades 1986-92 på Meginskolan, en privat skola för kreativitet och utveckling, vilket blev början på ett kreativt liv med musik dans sång måleri filosofi. Mitt liv djupnade i musikens värld där jazzmusik och sång tog det mesta av min tid i anspråk. 2011 tog jag upp ett slumrande målarliv igen. Jag tänker att jag går min egen konstskola. Jag improviserar mig fram och byter jazzackord mot färgackord. Det är i mångt och mycket två sidor av samma sak!!


Kontaktuppgifter:
www.timvauger.com
timea.vauger@gmail.com
070-531 79 19