Konst av Maggie Elkhouri – Utställare på Konstnärshuset Svavel i Jönköping