Textil av Jill Englund – Medlem i Föreningen Konstgrafiker i Jönköping