Ingemar Thorsén

Teckningar, målningar, grafiska blad och hus.

14-29 maj 2022

Ett Berg
Ett Berg, torrnål


Största delen av min yrkesverksamma tid har jag ägnat åt fysisk planering.
Men lusten har funnits hela tiden att teckna, måla, arbeta med grafik och rita hus.
Utställningen är retrospektiv och visar fragment av det som gjorts vid sidan av; Teckningar, målningar, grafiska blad och hus som jag helt eller till mycket stor del påverkat gestaltningen av.

Balans
Balans
England
England