Helena Imland Blom

Fjärilseffekten – Helena Imland Blom medlem i Dymlingen visar collage, skulptur och readymades.

6-21 april 2024

Affisch fjärilseffekten

Utställningen pågår 6-21 april 2024.

Obs! Ändrade öppettider
torsdag: kl 16-18:00
lördag kl 11-15:00
söndagar kl 11-15:00

Vernissage lördag 6 april kl 11-15:00

Utställningen invigs med ett samtal kl 13.00 mellan konstnären och en specialinbjuden gäst: Tobias Bokesten.
Tobias Bokesten sann naturvän och lärare i Biologi/kemi på PB. Han kommer att bidra med några ögonvittnesskildringar kring hur små förändringar kan få stora konsekvenser för djur och natur.

PorträttVarmt välkommen!

 

Fjärilseffekten – Helena Imland Blom

Jag har inför denna utställning valt att fokusera på att undersöka/gestalta Fjärilseffekten, både som en naturvetenskaplig kaosteori och som en psykologisk/filosofisk teori.
Konstverken är skapade under en längre tid i flera olika tekniker.
Jag har ofta använt mig av en slumpartad kreativ process där collage med bilder ifrån äldre böcker och veckotidningar möter mina egna målningar och teckningar. En kedja av tillfälligheter sätts igång, där jag leker med olika berättelser under tiden bilderna skapas. Det finns även skulpturala objekt och readymades som kommer att bilda en scenografi av ett hem i det inre rummet.

Fjärilseffekten som en naturvetenskaplig kaosteori
Detta handlar om en forskningsteori som innebär att allting i tillvaron/naturen är nära sammanflätat och hänger samman i en större komplexitet. En allegori som har fått beskriva denna teori är att en fjärils vingslag i Sverige skulle kunna orsaka en tyfon i Mexiko!

Kan en liten förändring i djur och naturvärlden få en oväntat stor konsekvens? Vilka avtryck lämnar vi människor efter oss i naturen? Hur kan vi utveckla en förståelse och respekt för dessa komplexa system och kunna ta rätt beslut för framtiden? Kommer avsaknaden av tillräckligt många bin att vara det som stjälper en del av ekosystemet över kanten?

Fjärilseffekten på ett mer psykologiskt/filosofiskt och privat plan
Vilken av våra privata handlingar/upplevelser/möten kommer att påverka våra och andras liv på ett större plan när det gäller våra livsöden?
Detta går enligt denna teori inte att veta i förväg och många handlingar har inte någon större effekt alls på våra liv. Går detta ens att se i efterhand? Är handlingar vi avstår ifrån också viktiga? Hur har min släkts historia formats utifrån små och stora händelser…

Det här är några av de funderingar som jag har byggt min utställning kring.

—-

Kontakt:
Vill du se utställningen en annan tid än öppettiderna Kontakta mig på 0702624292
www.helenablom.com

—-


Konstnärshuset Svavel Jönköping

https://www.konstnarshusetsvavel.se

Obs! Ändrade öppettider
torsdag: kl 16-18:00
lördag kl 11-15:00
söndagar kl 11-15:00

Adress
Svavelsticksgränd 23, 553 15 Jönköping