Annette Theodoridis

Uttrycker sig i kompugrafi, måleri och skulptur.
Utbildad genom kurser i kompugrafi, traditionell grafik, måleri och skulptur bl.a. på Gerlesborgsskolan Bohuslän, KKV Göteborg och Ålgårdens grafikverkstad Borås. Har ställt ut på flera samlings- och separatutställningar i bl.a. Jönköping.

Kontaktuppgifter:
anntheoarts@gmail.com
076- 948 89 32