Oplanerat – Nisse Wetterbratt

Nisse Wetterbratt har varit verksam som arkitekt och stadsplanerare där illustreration av tänkta projekt är en naturlig del i jobbet. Traditionell teknik med linjer, skraffering och lavering används. Men som fri skapare blir resultatet mindre verklighetsbaserat. Utställningens verk i tusch och akryl befinner sej i gränslandet mellan karta, arkitektur, stadsplan, maskindetalj. Ofta kanske beskrivning av ett av människan påverkat landskap, obestämt i tid och rum.  

Utan skisser eller givna förutsättningar växer bilderna fram på papperet – helt oplanerat. 

Konstnärshusets Svavel har i samband med utställningen öppet:
onsdagar kl 16-18, lördagar kl 11-15 och söndagar kl 13-15
Välkommen!


Med stöd av Jönköpings kommun, kultur och fritid
Utställningen stöds av: