Konstnärshuset Svavel
Aktuell utställning

blandART

Söderköping
3-18/12 2022

blandArt är en konstnärsförening som funnits sedan år 2000 och består för tillfället av 7st konstnärer och konsthantverkare. Tanken är att gruppen ska komplettera varandra med olika typer av tekniker, material och uttryck. Lekfullheten och det kreativa utforskandet är det som binder dem samman och gett namnet till utställningen. 

Läs mer