Aktuell utställning

HUR SVÅRT KAN DET VA’?

18-20 januari

En utställning av Bildskolan, Mullsjö Folkhögskola.

Öppettider:
18/1 16-19
19/1 10-16
20/1 13-15

Läs mer här!

Målning av elev på Bildskolan, Mullsjö folkhögskola