Mellan nu
& längesen

Anna Wennberg &
Ingela Dembacke
4-19/12 2021

Visst påverkas vårt nu alltid av vårt längesen.
För ett år sedan var vårt nu ett helt annat än just nu, men vårt längesen var det samma.
Vår utställning som nya medlemmar i Dymlingen får sammanfatta vårt konstnärskap hela vägen från längesen och fram tills alldeles nyss.

Öppettider: On: 16-18, Lö: 11-15, Sö: 13-15
Svavelsticksgränd 23, Jönköping

Ingela Dembacke visar upp bilder från olika perioder mellan nu och längesen.
Anna Wennberg har ett helt nytt nu att visa upp med sina fotografiska verk.d.

Välkomna att dela vårt nu och vårt längesen.
Läs mer om vår utställningen här.

Ingela och Anna