Information till utställare

Här finns planritning, loggor och information om vad du behöver skicka till oss inför din utställning.
Tack för din medverkan och vi ser fram emot en lyckad utställning på Svavel!


Grundinfo

För dig som kommer att ha en separatutställning på Svavel.
Som utställare ansvarar du förstås för att förse oss med information om din kommande utställning enligt rutinerna nedanför.
Du har två underbara kontaktpersoner att hålla kontakten med: din utställningskontakt, som tar hand om alla praktiska detaljer på plats (den trevliga personen som troligtvis berättade för dig om möjligheten att ställa ut på Svavel), och marknadsföringsgruppen, som brinner för att marknadsföra din utställning på bästa sätt.

För er som bjudits in att ha en grupputställning på Svavel. T ex förening eller skola.
Du har en utställningskontakt från någon av föreningarna Dymlingen eller FKiJ som har ansvaret för att förklara våra rutiner. Denna person bör också påminna de dig om vikten av att skicka in sitt material i tid till marknadsföringsgruppen. Det är tyvärr vanligt att material kommer in alldeles för sent. Speciellt vid grupputställningar eftersom det ofta händer att ingen ansvarar för att samla ihop informationen som ska presenteras på vår hemsida. Tack så mycket för att du ser till att allt flyter smidigt!

För er som kommer att ha en grupputställning i Dymlingens eller Konstgrafikernas regi.
När det handlar om interna grupputställningar hos Svavel är det en god idé att inom gruppen snabbt utse en person som kan vara ansvarig för informationshanteringen.
Denna person bör samla in relevant information och sedan dela den med marknadsföringsgruppen. Kom överens om vad som ska kommuniceras externt. Ha ett tidigt möte där fattar beslut om utställningens profil.

För dig som är medlem i  Dymlingen eller Konstgrafikerna men ställer ut på annan plats än Svavel.
Vi kan informera om din kommande utställning på vår hemsida. Skicka samma material som vid en normal utställning på Svavel (se nedanför).


Marknadsföring av din/er utställning

!!! Skicka bild- och textmaterial till marknadsföringsgruppen så fort det bara går!!!

Vi vill kunna visa att du kommer att ha en utställning redan ett halvår innan utställningen. Dessutom kan vi göra bästa möjliga marknadsföring av din utställning via våra andra kanaler. Informationen du skickar behöver inte vara komplett. Du har möjlighet att ändra när utställningen närmar sig.

Marknadsföringsgruppen

Hemsida, nyhetsbrev och kalendarier (skicka ditt material hit)
Kenneth Pils, kenneth@pils.se , 0735993344

FaceBook och Instagram:
Timea Vauger, timea.vauger@gmail.com
Om det är bråttom för publicering på sociala media skickar du material till Timea annars skickar du till Kenneth.

Här marknadsför vi din utställning:

Vår hemsida (länka gärna från din egen hemsida, FB eller Insta till din utställningssida på Svavels hemsida)
Sociala medier FaceBook och Instagram. Vi gör vanliga inlägg inte event.
Svavels nyhetsbrev (Tipsa gärna vänner och bekanta om att börja prenumera. Det gör man via Svavels hemsida, längst ner)
Destination Jönköping Vänder sig till turister.
Konstperspektivs kalendarium Vänder sig till medlemmar i konstföreningar.
Aktuellt-bladet Vänder sig till medlemmar i Jönköpings läns konstförening.

Om du har tips på andra kanaler mejla kenneth@pils.se.

Deadlines

 1. Skicka grundinformation direkt när du fått besked att ställa ut.
  När du har fått bekräftelse om att din utställning kommer att äga rum, vänligen skicka in all tillgänglig information. Du kan komplettera med ytterligare material senare om det behövs.
 2. Uppdatera informationen senast 1 månad före öppningen
  Vi ser gärna att du skickar in eventuell ny information, uppdaterade texter och extra bilder senast en månad före utställningens öppning. Förhoppningsvis är allt klart beträffande vilka verk som kommer att visas och utställningens tema. Använd denna tid för att förbättra och uppdatera informationen. Du kan gärna skicka allt samlat i ett mejl.
 3. Skicka bilder under pågående utställning. (Dela upplevelsen!)
  Om möjligt, vänligen skicka in bildmaterial från vernissagen och under själva utställningen, gärna med bildtexter. Speciellt uppskattade är bilder där både du och besökare syns tydligt. Dessa bilder ger en extra dimension och visar på den interaktion och det intresse som besökare upplever när de besöker din utställning på Svavel. Bilderna kommer att användas i utställningens marknadsföring på sociala medier och publiceras även på utställningens sida på vår webbplats. Vårt mål är att göra sidan så informativ att du kan länka till den från din egen webbplats eller sociala medieplattform. Vi ser fram emot att dela din konstnärliga resa!

Detta behöver vi

Texter

Det behövs en text som ger  en ingång till utställningen och väcker nyfikenhet. Den behöver inte vara lång men åtminstone 5-10 meningar.

Allmän information
(fyll i så mycket du vet i nuläget)

– Namn på utställningen.
– Utställarens/utställarnas/gruppens namn
– Datum för utställningen.
– Eventuella särskilda öppettider, annars gäller ordinarie tider dvs: torsdagar 16-18, lördagar 11-15, söndagar 13-15.
– Typ av grupputställning: medlemsutställning, inbjuden, utbyte.
– Invigningstalare om du har en sådan: Namn och tidpunkt gällande den som inviger utställningen.
– Arrangör (om det är Dymling eller Konstgrafikerna som bjudit in dig).

Kort och kärnfull beskrivning av utställningen

Håll texten på en längd mellan kort och medellång, ungefär en halv A4-sida för att snabbt väcka intresse. Syftet är att ge tillräckligt med information utan att vara för kortfattad eller för detaljerad och därmed riskera att förlora läsarens uppmärksamhet. Här är några innehållstips:

 • Vem är konstnären eller konstnärerna bakom utställningen? Presentera en bakgrund t ex genom biografisk information, cv eller på något annat sätt.
 • Om det är en grupputställning vill besökarna gärna veta vad som kännetecknar gruppen/skolan/föreningen, hur den blivit till och vad som förenar deltagarna.
 • Vad handlar utställningen om? En kort projektbeskrivning.
 • Vad förväntas besökarna se? Beskriv de utställda verken, såsom installationer, skulpturer, grafik, målningar eller annat konstnärligt material.
 • Vad gör utställningen speciell? Inkludera element som väcker intresse, skapar sammanhang och förmedlar den önskade stämningen.

Länkar, Loggor och kontaktuppgifter:

– Länkar till egen hemsida eller annan sida med CV för mer information.
– Eventuell logga er grupp, institution, skola.
– Eventuella loggor för samarbeten. (Svavels och föreningarna Dymlingen och Konstgrafikernas loggor finns att ladda ner här på sidan)
– Kontaktuppgifter för marknadsföringsgruppen och besökare.

Bilder

En bild som representerar utställningen
Det här är den mest betydelsefulla bilden är den som kommer att representera utställningen på utställningssidan på vår webbplats. Denna bild kommer också att användas i sociala medier och kalendarier. Se till att denna bild inte innehåller någon text och är i kvadratiskt eller liggande bildformat, eftersom stående format ofta beskärs på sociala medier.

Några extra bilder, ca fyra, som visar dina konstverk.

Vid grupputställningar
Enas om en gemensam bild som representerar hela utställningen. Det är den mest betydelsefulla bilden är den som kommer att representera utställningen på utställningssidan på vår webbplats/sociala media.

Beroende på antalet deltagare kan var och en också inkludera något konstverk.

Bildkvalitet

 • För att säkerställa god kvalitet bör filstorleken på bilder vara minst 1500 pixlar på den längsta sidan.
  Alla enheter, inklusive Android, iPhone, Windows, Mac och Linux, kan visa bildstorleken. Du kan vanligtvis se detta genom att markera bilden och välja “visa bildinformation”. Där letar du efter information om antalet pixlar, exempelvis 3000×4000 px.
 • Accepterade bildformat är jpg, png.
  Undvik att skicka , psd och tif, Word, Powerpoint eller PDF-filer eftersom de då måste göras om till jpg.
 • Redigera bilderna innan du skickar dem för att säkerställa att de är som du vill ha dem. Det innebär vanligtvis att de saknar störande bakgrund, är skarpa och fria från färgavvikelser.

Video (frivilligt)

Om du har en film som är kopplad till utställningen, vänligen överför den till din egen YouTube- eller Vimeo-kanal och skicka sedan endast länken till videon.

Om du inte har ett konto på YouTube eller Vimeo, kan vi ladda upp din film på vårt YouTube-konto. För att göra det, vänligen skicka filmen via https://wetransfer.com.


Övrigt

Eventuell affisch (kontakta din utställningskontakt)

Till din utställningsplats kan du skapa en egen affisch att placera i trottoarprataren. Diskutera utskriftsmöjligheter och kostnader med din utställningskontakt på Svavel. Måtten för trottoarprataren är 50 x 70 cm i stående format. Se till att filstorleken är så stor som möjligt (minst 3000px på längsta sidan). Vi accepterar bildformaten .jpg, .png, .psd, .tif, .pdf (ej Word eller pdf). Loggor finns längre ner på sidan.

Planritning över lokalen

Planritning över Konstnärshuset Svavel
Planritning över Konstnärshuset Svavel

Loggor

Konstnärshuset Svavel
Svart (normal)
Vit

Konstföreingen Dymlingen
Svart

Föreningen konstgrafiker i Jönköping
Stor svart (normal)
Stor vit

Riksförbundet Sveriges konstföreningar
Stor en rad
Stor flera rader