Konstnärshuset Svavel

Unga grafiker

Unga Grafiker

Vid invalet av nya medlemmar under Föreningen Konstgrafiker i Jönköpings årsmöte i februari 2017 uppkom en diskussion om på vilka grunder nya medlemmar ska väljas in. Sen tidigare har riktlinjerna varit att varje medlem ska inneha en viss konstnärlig kvalité samt ett tekniskt kunnande. Då tillgång till en grafisk verkstad är ett måste för att man ska kunna utveckla sina grafiska färdigheter, uppstår ett dilemma då det blir svårt för de sökande att själva utvecklas om de inte väljs in i föreningen. Som en lösning på denna problematik togs, på stående fot, beslutet att starta en undergrupp som fick namnet ”Unga grafiker”.

Tanken med Unga grafiker är att ge personer som vi tror på, men som i dagsläget kanske inte till fullo uppfyller våra kriterier, möjligheten att utvecklas. De får tillgång till verkstaden samt tilldelas en mentor. Målet är att de med tiden kan söka in och förhoppningsvis antas i Föreningen Konstgrafiker I Jönköping.

Då Unga Grafiker är en alldeles ny grupp har den ännu inte riktigt tagit form och vi ser med spänning på hur detta kommer utvecklas. Gruppen består i dagläget av tre personer, men tanken är att den kommer att växa inom den närmsta tiden.

Vill du bli en ung grafiker? Kontakta Evabritt Lindgren på evabrittlindgren@gmail.com.