Tim Vauger

TimeaVauger

Med jazzmusik i luften lever jag med i den energi och musikaliska ekvillibrism som drivna musiker behärskar.
Jag låter mig påverkas av rytmer, stämningar, harmonier och tonkaskader när penslar och verktyg blandar nyanser ljus pastell svärta och guld!

Trots att jag sjungit större delen av mitt liv
lyssnar jag nästan uteslutande till instrumental musik.

Mina bilder har inte heller något språk av bokstäver och ord
Det är abstrakta målningar.

Landskap som varken jag eller någon annan besökt.

Detta är mitt sätt att resa i världen!

Välkommen att följa med…

www.timvauger.com
timea.vauger@gmail.com
070-531 79 19