Thorulf Löfstedt

Thorulf Löfstedt, MA

M

in ursprungliga idé var att arbeta med skulptur och mitt yrkesliv har alltid fokuserat
kring form och innehåll. Först ca 20 år som pedagog i högskole-och universitetsmiljö. Därefter ca 20 år med industriell design. Många stora välkända företag och ett hundratal småföretag tillverkar produkter med min design.

Jag arbetar i de flesta material som passar aktuellt syfte och sammanhang. Jag väljer gärna olika symboliska teman som lyfter fram våra mänskliga och privata egenheter. Idéerna prövas först i litet format för att senare växlas upp I större skala.
Inspirerad av mina år som industridesigner
är jag inte främmande för användning av industriell och digital teknik.

Utbildning
Konstfack  Teckningslärarexamen 1958 – 1963
Skulptör 1963 – 1965
Lärare: Nils Bruland, Lennart Jonasson, Olle Adrin, Palle Pernevi

Kontaktuppgifter
Sommarateljé: Eksta, Hajstäde 212, 623 54 Klintehamn
Vinterateljé:  Forsgatan 1B, 54 47 Jönköping

Mobil:  0707452020
Mail: thorulf.lofstedt@telia.com
Facebook: ”Thorulf Löfstedt Skulptör”