Susanne Thornell och Anna Eggert

Susanne Thornell och Anna Eggert

17 februari – 4 mars

Vi är två konstnärer som båda inspireras av natur och genom den speglar våra egna erfarenheter och olika faser i förhållande till naturen. Frö. Tillväxt. Mognad. Nedbrytning.Separation.Livets uppkomst och nedbrytning. Vi vill i utställningen visa på olika uttryck i den processen.

Luftburen av Anna Eggert
Vända på stenar av Susanne Thornell