Sofia Heinonen

Everything represents

22 februari – 8 mars

Vernissage den 22 februari kl. 11-15, Artist talk den 8 mars kl. 13.00

Sofia Heinonen är född år 1987 och uppvuxen i Jönköping. Hon bor och arbetar i Stockholm. Sofia tog sin Bachelor examen i fri konst vid Universitetet i Bergen 2017. Hon har tidigare studerat konst vid Mullsjö Folkhögskola, Ölands konstskola och på Gerlesborgsskolan i Stockholm.

”Måleri är utgångspunkten för mitt konstnärskap. I arbetet utforskar jag materialet och min egen interaktion till oljefärgen. I måleriet använder jag mig av den fysiska erfarenheten av att befinna och röra mig i ett landskap. Det leder mig till teman som kretsar kring behovet av existentiella frågeställningar som temat om tid och representation.”

Sofia tilldelades Jönköping kommuns kulturstipendium 2019. Hon deltog på grupputställningen på Charlottenborg Forårsudstilling i Köpenhamn 2019. I år är hon aktuell som en av utställarna på Vestlandsutstillingen i Norge.

Utställningen stöds av: