Konstnärshuset

Svavel

svavel-3Om oss

Konstnärshuset Svavel invigdes i januari 2016. Det är hemvist för Konstnärsföreningen Dymlingen och Föreningen Konstgrafiker i Jönköping. Huset är medlemsdrivet och bedriver konst- och utställningsverksamhet med stöd av Jönköpings kommun kultur- och fritidsförvaltningen.

Ungefär ett dussin utställningar per år pågår i lokalerna. Målet är att erbjuda variation mellan olika tekniker och att ge både lokala och externa konstnärer möjlighet att ställa ut.

Konstnärshuset Svavel har dessutom kapacitet och utrymme för olika evenemang med anknytning till konstnärlig verksamhet – föreläsningar, studiecirklar, visning av verkstadsdelen, workshops. Fler veckoslutskurser för de som vill lära sig grafiska tekniker kommer att genomföras.

Vi anser att det är av stor vikt att stimulera barn och ungdomar till konstnärligt skapande. Vi har ett samarbete med Mullsjö folkhögskola, där eleverna ges chans att ställa ut i vår lokal och utåt visa upp vad de håller på med. Vi ger också vinnare i Ungdomens Vårsalong, arrangerad av Jönköpings läns konstförening och Jönköpings läns museum, möjlighet att visa en bredare produktion hos oss. Vid dessa tillfällen upplåter vi lokalen kostnadsfritt och tar heller inte ut provision vid försäljning.

Från 1995 var de två föreningarna och deras verksamheter inrymda på Tändsticksgränd 24, lokalen med samma namn och adress. Verkstadsutrymmena blev med tiden mindre tillfredsställande, och efter 20 år kunde nya lokaler tas i anspråk – Konstnärshuset Svavel på Svavelsticksgränd 23.
Lokalen

Konstnärshuset Svavel finns tre utställningsrum som ligger längs entréfasaden mot söder. Mot norr ligger verkstadsutrymmen för olika grafiska tekniker. I huset finns två djuptryckspressar och en högtryckspress. I ett befintligt mörkrum finns möjligheter att arbeta med fotopolymer. Under utveckling är möjligheterna att arbeta med serigrafi och etsningstekniker. Sedan planerade installationer gjorts är det i stort sett endast litografimöjligheter som saknas för att verkstaden skall vara komplett. Genom verksamheter i Konstnärshuset Svavel är det möjligt att stimulera intresset för konstgrafik hos medborgare ur alla åldersgrupper.Följ oss på facebook!