Lasse Samuelsson

Lasse Samuelsson, måleri

14-29 september

Vernissage kl. 12:00

Övriga öppettider: lördagar 11 – 15, söndagar 13 – 15 och onsdagar kl.16 – 18

NÄRA

Sedan början av 90-talet arbetar jag så gott som uteslutande med akvarellen som dominerande teknik. Vanligast förekommande motiv är landskapet. Förutom i den geografi som finns i min närhet har jag funnit mina motiv på Irland, Öland, Lofoten, Geiranger och Andenes.
Min senaste stora utställning på Eksjö muséum ”Rumsbilder” ägnades åt ett antal aspekter på de rum vi möter, minns och lever och verkar i. I flera fall ganska komplicerade och mångsyntagmatiska bilder.
Från början var de väldigt nära bilderna av naturen en nödvändig kontrast att växla till. Med tiden blev det mitt huvudämne. Det nära. En sorts kontemplativ koncentrationsövning för seendet. Det vissna, döendet har dominerat men även knoppandet och växandet finns där. Men det är nog själva processen, seendet och kontemplationen som är drivkraften snarare än berättelsen…? Jag har efter hand släppt tanken på berättelsen som den gestaltat sig i tidigare bilder och nu har jag tillåtit mig att förlora mig in i bildens minsta beståndsdelar, linjerna och penseldragen. Det har varit ett allt i genom angenämt förhållningssätt. I blyertstecknandet kunde jag nästan känna mig som den tonåring som för länge sedan tecknade och tecknade om och om igen…
Lasse Samuelsson född i Linköping 1954

Utbildningar:
Gerlesborgsskolan Stockholm
Konstfackskolan Stockholm
International summerschool of animation, Sheridan College, Oakville, Ontario, Canada.

Verksam som bildlärare och konstnär i Eksjö sedan 1981

Samlingsutställningar i urval:
Ung Östgötakonst
Nygårdsmagasinet Linköping 1974 och 1977
Eksjö Museums Julsalong 1988 – 89

 

Utställningen stöds av: