Laila Björnham

Laila Björnham

7-22 april

Vernissage lördagen den 7 april. Utställningen invigs kl.12 av Roland Englund.
Övriga öppettider: lördag 11-16 , söndag 12-15 , onsdag 15-18 , fredag 15-18.

Utryck – Intryck

Laila Björnham är arkitekt och konstnär med många utställningar bakom sig. Akvarellmålning karaktäriseras av laveringar, transparens, skyighet, toningar, blomningar, pigmentbitningar, torkprocesser och mycket mera.Akvarellmåleri är en experimentell teknik med egenskaper som är outgrundliga och kan skapa känsloupplevelser.

I aktuella bilder står natur och miljö som inspirationskälla.Med fantasi återges livsmiljöer, som kan ge en nostalgisk och känslofull upplevelse.Stämningar med mystik och trolskhet förmedlas till betraktaren för fri tolkning och intryck. Bilderna i utställningen är skapade med inlevelse – en inre reflektion med uttryck.