Kenneth Pils

Kenneth Pils

16 maj – 31 maj

Arkipelag

Barndomsminnen och platser kopplade till dem bildar min arkipelag av starka och levande stämningar som jag refererar till i mitt vuxna liv. För mig utspelade sig dessa första viktiga 18 år i Huskvarna. Den unika topologin med alla backar, bäckar och raviner, brukssamhällets alla vägar och hus har en stark dragningskraft vilket jag tar som utgångspunkt för nya landskapsmålningar gjorda för utställningen.

Kenneth Pils är född 1964 i Jönköping, uppvuxen i Huskvarna, har studerat vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, verksam i Stockholm. Han ställer ut regelbundet i Sverige och Europa och har gjort ett flertal offentliga konstnärliga gestaltningar bl a. Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
Kenneth Pils arbetar med måleri och måleri som övergår i installation, skulptur och grafik. Han arbetar ofta med ”found images” och porträtt i en akvarell-liknade stil. Måleripraktiken bygger på ett skiktmåleri där transparenta lager av grundfärger i olika mättnadsgrad läggs över varandra för att generera en mängd olika nyanser. Måleri-arbetet är en skapande akt i stunden med möjlighet att överskrida det givna och en metod att avtäcka slumrande betydelser. Verket är för Kenneth självständigt och har en poetisk dimension som inte klart kan definieras.

www.pils.se