Jill Englund

SAMSPEL

Textil, betong och grafik av Jill Englund.
1 februari – 16 februari

Textil – betong – grafik, flera material, ett formspråk.
Att pröva sig fram, vilken idé passar i vilket material. Var finns begränsningarna i teknik och formbarhet?
Mitt arbetssätt utgår ifrån en enkel skiss som jag sedan skalar av. Det inte alltid givet vilket vilket material jag kommer att arbeta i, det växer fram under processen.
Här kommer jag att visa skulpturer i textil och betong, vävar, tryck mm. I förenklade former har jag omsatt tankar och idéer.