Föreningen

Konstgrafikerna

i Jönköping


Historia

Den snart 25-åriga Föreningen Konstgrafiker i Jönköping bildades år 1998. Föreningen uppstod genom att några medlemmar, i den år 1971 bildade, Konstnärsföreningen Dymlingen hade speciellt intresse för grafiska tekniker. I Hallska gården i Grännabygden fanns det vid denna tid även en grupp grafiker som hyrde ett utrymme i vilket de hade inrättat en grafisk verkstad. De två grupperna gick år 1998 samman, bildade Föreningen Konstgrafiker i Jönköping, och delade sedan på verkstaden i Gränna samt på Tändsticksgränd 24.

När Konstnärshuset Svavel blev verklighet flyttade båda Konstnärsföreningen Dymlingen och Föreningen Konstgrafiker i Jönköping in i de nya lokalerna och övergav därmed Tändsticksgränd 24 och lokalen i Gränna. Genom verksamheter i Konstnärshuset Svavel är det möjligt att stimulera intresset för konstgrafik hos medborgare ur alla åldersgrupper; kanske också möjlighet att få nya medlemmar.

Vid årsmöte i februari 2017 bildades även en undergrupp till Föreningen Konstgrafiker I Jönköping. Gruppen fick namnet Unga Grafiker och har som syfte att genom mentorskap erbjuda möjligheter att utvecklas inom grafiska tekniker. Läs mer om Unga Grafiker här.
CatharinaTollMedlemmar

Föreningen har idag 19 aktivt utövande grafiker som medlemmar. Syftet är att tillhandahålla en kollektiv grafisk verkstad för sina medlemmar, tillvarata medlemmarnas intressen och tillsammans medverka till ett ökat engagemang för konst och kultur i Jönköpingsregionen.

Genom att samarbeta vill vi synliggöra föreningen och lyfta fram den enskilda konstnären. Vi arrangerar utställningar, föredrag och öppnar vår grafiska verkstad för allmänheten.

Hur blir man medlem?

Inval av nya medlemmar sker i februari varje år via ett jurybedömt antagningsförfarande. Medlemskap kan sökas av aktivt utövande grafiker som bor eller är verksamma i närområdet.grafiker


Läs mer om oss på ju.se


Kontakt