Dymlingen 50 år

Going stronger!

50 år i konstens tjänst
13/11-28/11 2021

En sprakande jubiléumsutställning på Konstnärshuset Svavel!

Dymlingen är en ideellt verkande föreningen med ca 25 medlemmar, alla aktivt utövande konstnärer.
De flesta har ateljéer på annat håll, men i Konstnärshuset Svavel har vi våra föreningsaktiviteter och här ordnar vi årligen ett 15-tal utställningar med både medlemmar och externa utställare. Målsättningen är att visa jönköpingsborna ett brett utbud av konst i varierande tekniker med hög kvalitet och därmed stimulera konstintresset.

Föreningen bildades 1971 och hade de första åren sin bas i Sjöboda i Kortebo. 1995 fick vi mer centrala lokaler på Tändsticksområdet.Fram till 2015 höll vi till på Tändsticksgränd 24 för att sedan flytta över till Svavelsticksgränd 23 – till Konstnärshuset Svavel – våra nuvarande lokaler som vi delar med vår systerförening Föreningen Konstgrafiker i Jönköping. Det gav oss större utställningslokaler och bättre villkor för den grafiska verkstaden.

Utställningen skedde med stöd av Jönköpings kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.