SAMSPEL

Textil, betong och grafik av Jill Englund.
1 februari – 16 februari

Utställningen öppnas officiellt lördagen den 1 februari kl. 12.00 av
Eva-Lotta Franzén, Kulturchef i Borås.

Öppet lördag 11-15, söndag 13-15, onsdag 16-18 och fredag 16-18.

Textil – betong – grafik, flera material, ett formspråk.
Att pröva sig fram, vilken idé passar i vilket material. Var finns begränsningarna i teknik och formbarhet?
Mitt arbetssätt utgår ifrån en enkel skiss som jag sedan skalar av. Det inte alltid givet vilket vilket material jag kommer att arbeta i, det växer fram under processen.
Här kommer jag att visa skulpturer i textil och betong, vävar, tryck mm. I förenklade former har jag omsatt tankar och idéer.

 


 

Everything represents

22 februari – 8 mars

Sofia Heinonen är född år 1987 och uppvuxen i Jönköping. Hon bor och arbetar i Stockholm. Sofia tog sin Bachelor examen i fri konst vid Universitetet i Bergen 2017. Hon har tidigare studerat konst vid Mullsjö Folkhögskola, Ölands konstskola och på Gerlesborgsskolan i Stockholm.

”Måleri är utgångspunkten för mitt konstnärskap. I arbetet utforskar jag materialet och min egen interaktion till oljefärgen. I måleriet använder jag mig av den fysiska erfarenheten av att befinna och röra mig i ett landskap. Det leder mig till teman som kretsar kring behovet av existentiella frågeställningar som temat om tid och representation.”

Sofia tilldelades Jönköping kommuns kulturstipendium 2019. Hon deltog på grupputställningen på Charlottenborg Forårsudstilling i Köpenhamn 2019. I år är hon aktuell som en av utställarna på Vestlandsutstillingen i Norge.

 


 

Birgitta Ramstrand Efraim

25 april -10 maj

Min utställning har arbetsnamnet ”VI”.

Har länge vetat att jag kommer befolka mina bilder som tidigare nästan uteslutande varit miljöbilder från skog och sjö. Nu börjar ”folket” komma. Det är personligheter från min barndom i Etiopien och individer från den småländska naturen. Mina vänner är inte alltid av arten Homo Sapiens men de samspelar på gemensamma ytor och ofta i relationer av olika valörer. Samtidigt med processen kring utställningen har jag skrivit ned min barndomsskildring. Kanske delger jag er glimtar från den. För övrigt blir det collage, teckningar och målningar som visas på Konstnärshuset Svavel.

Bilder är under process.

Kenneth Pils

16 maj – 31 maj

Arkipelag

Barndomsminnen och platser kopplade till dem bildar min arkipelag av starka och levande stämningar som jag refererar till i mitt vuxna liv. För mig utspelade sig dessa första viktiga 18 år i Huskvarna. Den unika topologin med alla backar, bäckar och raviner, brukssamhällets alla vägar och hus har en stark dragningskraft vilket jag tar som utgångspunkt för nya landskapsmålningar gjorda för utställningen.

Kenneth Pils är född 1964 i Jönköping, uppvuxen i Huskvarna, har studerat vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan, verksam i Stockholm. Han ställer ut regelbundet i Sverige och Europa och har gjort ett flertal offentliga konstnärliga gestaltningar bl a. Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
Kenneth Pils arbetar med måleri och måleri som övergår i installation, skulptur och grafik. Han arbetar ofta med ”found images” och porträtt i en akvarell-liknade stil. Måleripraktiken bygger på ett skiktmåleri där transparenta lager av grundfärger i olika mättnadsgrad läggs över varandra för att generera en mängd olika nyanser. Måleri-arbetet är en skapande akt i stunden med möjlighet att överskrida det givna och en metod att avtäcka slumrande betydelser. Verket är för Kenneth självständigt och har en poetisk dimension som inte klart kan definieras.

www.pils.se