Birgitta Ramstrand Efraim

Birgitta Ramstrand Efraim

25 april -10 maj

Min utställning har arbetsnamnet ”VI”.

Har länge vetat att jag kommer befolka mina bilder som tidigare nästan uteslutande varit miljöbilder från skog och sjö. Nu börjar ”folket” komma. Det är personligheter från min barndom i Etiopien och individer från den småländska naturen. Mina vänner är inte alltid av arten Homo Sapiens men de samspelar på gemensamma ytor och ofta i relationer av olika valörer. Samtidigt med processen kring utställningen har jag skrivit ned min barndomsskildring. Kanske delger jag er glimtar från den. För övrigt blir det collage, teckningar och målningar som visas på Konstnärshuset Svavel.

Bilder är under process.